Uvjeti korištenja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Sadržaj:

 1. OPĆE INFORMACIJE
 2. KUPAC
 3. INTERNETSKA TRGOVINA
 4. CIJENE
 5. SLIKE I INFORMACIJE O PROIZVODIMA
 6. NARUDŽBA
 7. NAČIN PLAĆANJA
 8. DOSTAVA
 9. PRAVO NA RASKID UGOVORA O KUPOPRODAJI
 10. REKLAMACIJE
 11. JAMSTVO I SERVIS
 1. OPĆE INFORMACIJE

Mikroedra d.o.o., za trgovinu i usluge

Adresa: Radnička cesta 34a, 10000 Zagreb

Info telefon: +385 14822 132

*Cijena poziva i obračunska jedinica za pozive naplaćuje se po cijeni poziva prema fiksnim mrežama telekomunikacijskog operatera Kupaca

OIB: 05257771514

MB: 02563797

Porezni broj: HR05257771514

Mail adresa: [email protected]

IBAN Zagrebačka banka: HR3123600001102104985

Osobe ovlaštene za zastupanje: Luka Mihaljević, Neda Zubović Mihaljević

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za Kupce i odnose se na korištenje svih Internetskih stranica kojima upravlja i koji su pod vlasništvom tvrtke Mikroedra d.o.o.. Korištenjem Internetske stranice Kupci iskazuju da se slažu s ovim Općim uvjetima poslovanja te pristaju na korištenje Internetskih stranica u skladu s njima. Kupac je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Kupac je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole tvrtke Mikroedra d.o.o. (dalje u tekstu „Mikroedra“) te prihvaća da tvrtka Mikroedra nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Kupac se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Tvrtka Mikroedra zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Mikroedra može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike. Tvrtka Mikroedra zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja i/ili Izjavu o privatnosti. Nastavak korištenja Internetskih stranica i nakon objave na internetu novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja odnosno Izjave o privatnosti, podrazumijeva se da Kupac prihvaća izmjene.

Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Korisnici ne smiju putem ovih Internetskih stranica objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja tvrtke Mikroedra, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Krajnji Kupac ne smije koristiti ove Internetske stranice za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.

Kupac potvrđuje da su sve diskusije ocjene, komentari i privatne poruke objavljene na Internetskim stranicama kojima upravlja i koje su pod vlasništvom tvrtke Mikroedra d.o.o. i stranicama društvenih mreža, javne a ne privatne prirode, i da stoga djelatnici tvrtke Mikroedre mogu nadzirati opisane komunikacije Kupaca bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja. Mikroedra može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim Kupcem u bilo kojem trenutku. Mikroedra zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisničke račune Kupaca u slučaju bilo kakvog ponašanja Kupaca koje Mikroedra, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja i korištenja od strane Kupaca.

Kupac je dužan provjeriti važeće Uvjete prije svake kupnje. Ovi Uvjeti dostupni su u svakom trenutku korisnicima usluga na način da im je omogućeno njihovo spremanje, ponovno korištenje i reproduciranje. Ovi Uvjeti i odredbe smatraju se sastavnim dijelom svakog Ugovora o kupoprodaji sklopljenog između Trgovca i Kupca putem Internet trgovine.

 1. KUPAC

Kupac proizvoda je svaka fizička osoba koja kupuje proizvode putem Internet trgovine na način kako je to uređeno ovim Općim uvjetima poslovanja tj. Koja odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u košaricu, i plati Maestro, Mastercard i Visa karticom ili putem Keks Pay aplikacije.

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici. Djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Trgovac ne snosi nikakvu odgovornost.

 1. INTERNETSKA TRGOVINA

Internetska je trgovina otvorena svaki dan, 24 sata dnevno. Pridržavamo pravo da na određeno ili neodređeno vrijeme zaustavimo prodaju nekih ili svih proizvoda ili da na određeno ili neodređeno vrijeme ograničimo ili potpuno onemogućimo pristup stranicama internetske trgovine. Imamo mogućnost, da radi očigledne pogreške u online trgovini (npr. vidno kriva cijena), narudžbu otkažemo.

 1. CIJENE

Cijene su izražene u eurima (EUR), sadrže PDV i vrijede isključivo u trenutku kupnje putem interneta.

Trgovac je dužan istaknuti cijenu koju primjenjuje tijekom trajanja prodaje i najnižu cijenu koju je primjenjivao za istu robu tijekom razdoblja od 30 dana prije provođenja posebnog oblika prodaje.

 1. SLIKE I INFORMACIJE O PROIZVODIMA

Slike i opisi ne moraju nužno biti identični proizvodu. Trgovac zadržava pravo pogreške u opisu i slikama proizvoda.

Odstupanja u površini, boji i/ili obliku koja su uobičajena na tržištu ostaju pridržana. Isto tako pridržana su i uobičajena odstupanja kod tekstila (npr. dekoracija i materijal proizvoda) i s obzirom na sitna odstupanja u izvedbi u odnosu na uzorke materijala, posebno u vezi s tonom boje, jer su uzorci odnosno modeli kupcu prikazani samo u svrhu informiranja i približnog određivanja karakteristike robe, bez jamčenja jednakosti.

 1. NARUDŽBA

Prije sklapanja ugovora na daljinu ili izvan njegovih poslovnih prostorija trgovac treba obavijestiti potrošača o svemu što mu je potrebno da bi donio informiranu obavijest o kupnji.

Prilikom kupnje, Kupcu će biti ponuđen prihvat ovih Općih uvjeta korištenja, čiji prihvat je preduvjet za korištenje usluga bilo koje od internetskih stranica u vlasništvu i kojima upravlja Mikroedra. Proizvode koje Kupac želi kupiti na jednoj od internetskih stranica kojima upravlja i/ili je u vlasništvu Mikroedre dodaju se u košaricu. Kupac ima mogućnost u svakom trenutku pregledati odabrane proizvode. Potvrda odabira proizvoda iz košarice vrši se klikom na „Plaćanje“. Nakon toga potrebno je odabrati adresu isporuke za dostavu te način plaćanja. Klikom na gumb “Naručite“ zaključujete Vašu narudžbu. Naknadno izdavanje R1 računa nije moguće.

Nakon zaprimanja narudžbe, kupac zadobiva obavijest od strane naše internetske stranice e-mailom da je narudžba zaprimljena. Ovaj proces je isti i važeči za sve internetske stranice koje su pod vlasništvom i/ili njima upravlja Mikroedra. Kupoprodajni ugovor između internetskih stranica, koje su pod vlasništvom i/ili kojima upravlja Mikroedra, i kupca sklopljen je u trenutku kada Kupac zadobije e-mail o potvrdi narudžbe.

 1. NAČIN PLAĆANJA

Plaćanje je moguće jednokratno Maestro, Mastercard i Visa karticama te putem Keks Pay aplikacije. Plaćanje se izvršava putem myPOS sustava koji daje potpunu zaštitu i sigurnost podataka prilikom novčanih transakcija putem Interneta.

 1. DOSTAVA

Dostava se izvršava putem dostavne službe. Osobno preuzimanje nije moguće. Dostava se vrši u zemljama EU u kojima je tvrtka Mikroedra distributer. Iznos dostave ovisi o zemlji i lokaciji isporuke, ali je za svaku zemlju pojedinačno uvijek fiksan i na taj iznos ne utječe količina kupljenih proizvoda i iznos narudžbe. Rok isporuke je od 2 do 6 radnih dana (ovisno o zemlji i lokaciji isporuke) od trenutka predaje pošiljke na dostavu. Rok za dostavu počinje teći nakon zaprimanja uplate na žiro računu odnosno nakon što bude odobrena autorizacija kreditnih kartica. Subote, nedjelje, blagdani i neradni dani ne računaju se u rok dostave.

 1. PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA O KUPOPRODAJI

Prema Pravilniku o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenih na daljinu i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija vrijede slijedeće odredbe:

9.1. Računanje roka za jednostrani raskid ugovora

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora koji možete preuzeti na ovom linku.

9.2 Raskid ugovora zbog neispunjenja ugovora u roku

Potrošač ima pravo raskinuti ugovor bez prethodnog omogućavanja naknadnog roka za ispunjenje, ako iz okolnosti slučaja proizlazi da trgovac neće moći ugovor ispuniti niti u naknadnom roku.

PRIMJERAK OBRASCA O JEDNOSTRANOM RASKIDU

 1. Ime, prezime i adresa potrošača ____________________
 2. Prima [ovdje trgovac unosi svoj naziv i sjedište, te broj telefona, adresu elektroničke pošte ili broj telefaksa ]:
 3. Ja _____________________ ovim izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji sljedeće robe/za pružanje sljedeće usluge (odabrati)_________________, naručene/primljene dana ______________________

– potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru),

– datum.

9.3. Povrat uplaćenog iznosa

Povrat novca ćemo izvršiti u roku od najviše 7 dana od dana primitka povrata robe.

9.4. Povrat robe

Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastiti za primanje robe.

9.5. Troškovi povrata robe

Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.

9.6. Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe

“Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.”

9.7. Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora

Prema članku 79. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:

 1. ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena.
 2. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
 3. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
 1. REKLAMACIJE

Trgovac odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske i Zakona o zaštiti potrošača.

Naručeni proizvodi pakiraju se tako da tijekom uobičajene manipulacije ne budu oštećeni. Kupac je dužan primljenu robu na uobičajeni način pregledati prilikom njenog preuzimanja. O eventualnim nedostajućim količinama robe ili pogrešno isporučenoj robi, kupac je dužan obavijestiti trgovca u roku od 14 radnih dana od dana primitka robe, uz navođenje točnih podataka o nedostajućoj robi odnosno krivo isporučenoj robi. U suprotnom smatra se da je isporučena naručena roba, u naručenoj količini. Kupac trgovca može obavjestiti putem elektroničke pošte, sredstava mrežne komunikacije ili broja telefona navedenog na samom početku Uvjeta poslovanja u webshopu. Trgovac se obvezuje odgovoriti na prigovor potrošača u roku 15 dana od dana zaprimanja prigovora, jasno se izjašnjavajući prihvaća li osnovanost prigovora potrošača.

Ako bez valjanog razloga ne preuzmete ili odbijete primiti proizvode koje ste naručili od trgovca, isti zadržava pravo zahtijevati nadoknadu nastalih troškova. Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Nedostatak koji se pojavio u roku od godinu dana od dana kupnje proizvoda smatra se da je postojao i u vrijeme kupnje – osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka. Prava kupca koji je pravodobno obavijestio prodavatelja o postojanju nedostatka gase se nakon isteka dvije godine, računajući od dana odašiljanja obavijesti prodavatelju, osim ako je prodavateljevom prijevarom kupac bio spriječen da ih ostvaruje.

 1. JAMSTVO I SERVIS

Uvjeti vezani za jamstvo te servis proizvoda koji se prodaju putem web shopa trgovca, sukladni su sa Zakonom o obveznim odnosima. Kad je prodavatelj predao kupcu jamstveni (garancijski) list kojim proizvođač jamči ispravnost stvari u tijeku određenog vremena, računajući od njezine predaje kupcu, kupac može, ako stvar nije ispravna, zahtijevati kako od prodavatelja tako i od proizvođača da stvar popravi u razumnom roku ili ako to ne učini da mu umjesto nje preda stvar koja je ispravna. Ova pravila ne isključuju primjenu pravila o odgovornosti prodavatelja za nedostatke stvari. Kupac može zbog neispravnosti stvari zahtijevati od prodavatelja, odnosno od proizvođača popravak u tijeku jamstvenog roka, bez obzira na to kad se nedostatak pojavio. Kupac proizvoda, ako ga je moguće popraviti, nema pravo sam birati želi li zamjenski proizvod ili popravak proizvoda. Prodavatelj, odnosno proizvođač dužan je o svom trošku prenijeti stvar do mjesta gdje se treba popraviti, odnosno zamijeniti te popravljenu, odnosno zamijenjenu stvar vratiti kupcu. Za to vrijeme prodavatelj, odnosno proizvođač snosi rizik za propast ili oštećenje stvari. Trgovac se obvezuje da će izvršiti popravak u razumnom roku sukladno Zakonu o obveznim odnosima. Za postupak vještačenja robe koju kupac zbog manjkavosti reklamira, trgovac plaća samo predujam, dok se ostatak plaća kad se utvrdi je li za grešku kriv trgovac ili kupac. Za usluge popravaka i održavanja proizvoda, ako je vrijednost usluge veća od 66,36 EUR (500 kuna), trgovac je dužan potrošaču ispostaviti ponudu na papiru ili nekom drugom trajnom mediju s opisom radova te potrebnog materijala i dijelova za popravak.

Ovi Opći uvjeti na snazi su i primjenjuju se od 27.05.2022. godine.

Dodatne napomene:

1. Autorsko pravo

Naše su internetske stranice zaštićene autorskim pravom. Zaštitu autorskog prava posebice imaju sve kopije, prerade, prijevodi, pohranjivanje i obrada drugim sredstvima, uključujući pohranjivanje ili obradu elektroničkim sredstvima. Za uporabu dijela ili cijele internetske stranice potrebno je prvobitno pribaviti pisanu suglasnost tvrtke Mikroedra d.o.o. I sadržaj i struktura internetske stranice zaštićene su autorskim pravom. Za svako umnažanje informacija ili podataka, osobito uporabu tekstova ili dijelova teksta ili slika potrebna je prethodna pisana suglasnost Mikroedre. Ilustracije su zaštićene autorskim pravom. Prava distribucije i umnažanja ima Mikroedra. Prava također važe u cijelosti kada se slike automatski ili ručno dodaju u arhivu.

2. Odricanje od odgovornosti za internetske stranice trećih strana

a. Ove internetske stranice mogu sadržavati linkove (tj. “hyperlinkove”) na druge internetske stranice koje uređuju treći i čiji sadržaj nije poznat Mikroedri. Mikroedra samo omogućuje pristup tim stranicama, no ne preuzima nikakvu odgovornost u pogledu njihovog sadržaja. Naše poveznice na internetske stanice trećih namijenjene su lakšoj navigaciji za korisnika. Izjave prikazane na povezanim stranicama nisu naše. Izričito se ograđujemo od svakog sadržaja na internetskim stranicama trećih za koje postoje poveznice na našoj internetskoj stranici. Osobito ne preuzimamo nikakvu odgovornost za kršenja zakonskih odredbi ili kršenja prava trećih do kojih dolazi na tim stranicama.
b. Za internetske stranice do kojih se dolazi putem hiperveza na Mikroedrinim stranicama i za njihov sadržaj odgovorni su isključivo vlasnici tih stranica, kao i za prodaju proizvoda koji se tamo nude te za rješavanje povezanih narudžbi.
c. Mikroedra ne preuzima nikakvu odgovornost za kršenje autorskih prava, zaštitnih znakova ili drugih prava intelektualnog vlasništva ili osobnih prava do kojeg dolazi na nekoj stranici kojoj se pristupa putem hiperveze.

3. Opće odricanje od odgovornosti

Odgovornost Mikroedre za štetu koja nastaje zbog korištenja ove internetske stranice – neovisno o pravnom razlogu, uključujući delikt – ograničava se na štetu koja je nanesena namjerno ili grubim nemarom. Ako kao rezultat kršenja bitnih ugovornih obveza za Mikroedru nastane obvezna odgovornost, ukupni iznos potraživanja na ime odštete ograničen je na predvidivu odštetu. To ne utječe na Mikroedrinu odgovornost prema važećim propisima o odgovornosti za proizvode ili prema danim jamstvima. Navedena ograničenja odgovornosti nisu važeća u slučaju opasnosti po život, tjelesne ozljede ili opasnosti po zdravlje osobe. Mikroedra nastoji držati svoje internetske stranice čistima od virusa, ali nije u mogućnosti jamčiti njihovu potpunu odsutnost. Stoga preporučamo da se poduzmu potrebne mjere zaštite od virusa (npr. uporaba antivirusnih programa za detekciju virusa) prije preuzimanja dokumenata i podataka. Mikroedra ne jamči da proizvodi ponuđeni na njezinim internetskim stranicama ne sadrže greške te ne jamči dostupnost tih proizvoda.