Bila sam skeptična, ali u globalu sam zadovoljna nosiljkom